Λίγο πριν την έναρξη


Συζήτηση για το “Ψηφιακό Σχολείο”


Συνεδρία Φιλολόγων – Βέροια


Συνεδρία Φυσικών Επιστημών/ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.


Εργαστήρια


Συνεδρία Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυο


Βράβευση Δικτυακών Τόπων


Αμέσως μετά τη λήξη


Σημ: Καθώς καταφθάνουν φωτογραφίες, τα albums θα ενημερώνονται.