Χώρος Τεχνών - ΒΕΡΟΙΑ (εξωτερική άποψη)

Χώρος Τεχνών - ΒΕΡΟΙΑ (εξωτερική άποψη)

Χώρος Τεχνών - ΒΕΡΟΙΑ

Χώρος Τεχνών - ΒΕΡΟΙΑ

Χώρος Τεχνών - ΒΕΡΟΙΑ

Χώρος Τεχνών - ΒΕΡΟΙΑ

Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Συνεδριακή αίθοσα Ξενοδοχείου "ΒΕΡΜΙΟ" Αγ. Νικόλαος ΝΑΟΥΣΑ

Συνεδριακή αίθουσα Ξενοδοχείου "ΒΕΡΜΙΟ" Αγ. Νικόλαος ΝΑΟΥΣΑ

Σ.Ε.Κ. ΝΑΟΥΣΑ

Σ.Ε.Κ. ΝΑΟΥΣΑ

Σ.Ε.Κ ΝΑΟΥΣΑ (άποψη εργαστηρίου ΗΥ)

Σ.Ε.Κ ΝΑΟΥΣΑ (άποψη εργαστηρίου ΗΥ)