• 11 Ιανουαρίου 2010: Έναρξη εγγραφών συνέδρων
  • 1 Φεβρουαρίου 2010: Υποβολή πλήρων κειμένων εισηγήσεων στην επιτροπή κριτών.
  • 10 Φεβρουαρίου 2010: Υποβολή πλήρων κειμένων εισηγήσεων στην επιτροπή κριτών  (παράταση)
  • 1 Μαρτίου 2010: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν κριθεί.
  • 7 Μαρτίου 2010: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν κριθεί.
  • 22 Μαρτίου 2010: Ανακοίνωση προγράμματος
  • 23, 24 & 25 Απριλίου 2010: Διεξαγωγή Συνεδρίου