Η εταιρεία Multirama A.E.B.E προσφέρει τα παρακάτω δώρα για τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών τόπων.

1ο Δώρο

Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης δεδομένων για χρήση σε εφαρμογές Προληπτικής Ιατρικής Μαθητών

 • Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης δεδομένων (Σ.Σ.Λ.Α.) για χρήση σε εφαρμογές

  Datalogger μοντέλο LabQuest

  Προληπτικής Ιατρικής  Μαθητών, αποτελούμενο από ένα φορητό datalogger μοντέλο LabQuest  της εταιρείας Vernier  http://www.vernier.com/labquest/ και από τα παρακάτω αισθητήρια.

  • 1 τεμ. Σπιρόμετρο – Ροόμετρο για την καταγραφή της αναπνευστικής λειτουργίας, model SPR-BTA http://www.vernier.com/probes/spr-bta.html

   Σπιρόμετρο - Ροόμετρο

  • 1 τεμ. Καρδιογράφο για να καταγράφει την καρδιακή λειτουργία των μαθητών, model HGH-BTA http://www.vernier.com/probes/hgh-bta.html

   Καρδιογράφος

  • 1 τεμ. ψηφιακό Πιεσόμετρο για να μετρά τις πιέσεις αίματος των μαθητών, model BPS-BTA http://www.vernier.com/probes/bps-bta.html

   Ψηφιακό Πιεσόμετρο

  • 1 τεμ. ψηφιακό Θερμόμετρο για να μετρά θερμοκρασίες σώματος, model STS-BTA http://www.vernier.com/probes/sts-bta.html

   Ψηφιακό Θερμόμετρο


2ο Δώρο

Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης δεδομένων για χρήση σε εφαρμογές Προστασίας Περιβάλλοντος

 • Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης δεδομένων (Σ.Σ.Λ.Α.) για χρήση σε εφαρμογές Προστασίας Περιβάλλοντος, αποτελούμενο από ένα φορητό datalogger μοντέλο LabQuest της εταιρείας Vernier http://www.vernier.com/labquest/ και από τα παρακάτω αισθητήρια μέτρησης ποιότητας νερού:
  • 1 τεμ. αισθητήριο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου σε νερό, model DO-BTA http://www.vernier.com/probes/do-bta.html

   Αισθητήριο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου σε νερό

  • 1 τεμ. αισθητήριο μέτρησης αγωγιμότητας σε νερό, model CON-BTA http://www.vernier.com/probes/con-bta.html

   Αισθητήριο μέτρησης αγωγιμότητας σε νερό