ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Δοδοντσής Μιλτιάδης, mdodontz@sch.gr  , τηλ. 23310-72848 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ημαθίας
  • Σαλονικίδης Γιάννης, salnk@sch.gr , τηλ: 2310-726560 (απόγευμα)